"NBN is een ontmoetingsplek, waar wetenschap en praktijk elkaar vinden"

Netwerk Bedrijfsethiek Nederland

Agenda

Ledenvergadering

maandag 2 november 2020 @ 15:30 – 17:30

Actualiteit

Hier plaatsen we actuele gebeurtenissen met betrekking tot bedrijfsethiek. Een groepje leden kan  om de beurt wekelijks / tweewekelijks / maandelijks (keuze) een korte beschouwing over een actuele gebeurtenis schrijven.

Na  een tweetal brainstormsessies (een fysieke in januari en een digitale in april)  hadden we op maandag 29 juni een interessant, evenement georganiseerd. Dit evenement stond het kader van kennisdeling en interactie rondom Goed Bestuur en werd ingericht aan de hand van onderzoek dat Henk Bruning heeft gedaan naar de bestuurlijke aspecten van de uitbreiding van Schiphol.